Kontakt

GaleriaPlanBe

GALERIAPLANBE
Waldemar Badowski
ul. Klonowa 17
06-065 Łochowo (k/Bydgoszczy)

Tel.: 503 336 848 lub 52 3666000
E-mail: info@galeriaplanbe.pl

Konto: 43 1140 2004 0000 3802 7674 4368